Home News Zdrowotny Plan Antytytoniowy nie będzie wyznaczał nowych przestrzeni wolnych od dymu tytoniowego

Zdrowotny Plan Antytytoniowy nie będzie wyznaczał nowych przestrzeni wolnych od dymu tytoniowego

0
Zdrowotny Plan Antytytoniowy nie będzie wyznaczał nowych przestrzeni wolnych od dymu tytoniowego

Zanim propozycje, które CCAA wysłała do zdrowia w zeszłym tygodniu, aby ocenić ich włączenie do Kompleksowego planu zapobiegania i kontroli palenia (PIT) na lata 2024–2027, zaczęły być przedmiotem debaty w Komisji Zdrowia Publicznego, która obraduje obecnie w: Minister Mónica García przedstawiła już w wywiadzie dla TVE kilka kluczowych założeń projektu. Ostatnie słowo padnie zresztą w piątek na posiedzeniu plenarnym Międzyterytorialnej Rady Narodowego Systemu Zdrowia.

Pierwszą rzeczą, jaka się pojawiła, jest to, że Ministerstwo zgodziło się na ocenę jedynie 160 ze 180 zarzutów przesłanych przez regiony, a wśród odrzuconych znajduje się propozycja Aragonia że uwzględniane są dowody naukowe dotyczące przydatności urządzeń dozujących nikotynę jako sposobu na rzucenie palenia „zawsze w szczególnie wskazanych przypadkach i przy spełnieniu określonych wymagań”. Region wezwał także do przeprowadzenia badań nad wpływem na zdrowie substancji stosowanych w papierosach elektronicznych – z nikotyną i bez niej. Zdrowie też wykluczył dobrowolność rozbudowy przestrzeni zewnętrznych wolnych od dymu przewidzianej w PIT.

Z drugiej strony, w obliczu krytyki ze strony większości władz regionalnych dotyczącej nieprecyzyjności Planu (w którym nie określono wystarczająco szczegółowo, w jaki sposób będą regulowane przestrzenie prywatne, jak będzie wyglądać wapowanie, ani w jaki sposób przestrzeganie istniejących standardów w miejsca szczególnej ochrony takie jak toalety czy szkoły), brak pamięci ekonomicznej który określa konkretny budżet, z którego zostanie zapewniony, García bronił tego, że Plan jest jedynie „mapą drogową”, która nie będzie wyznaczać miejsc, na które zostanie rozszerzony zakaz palenia i wapowania. „Będzie służyć jako parasol dla przyszłe prawo, to właśnie określi nowe przestrzenie wolne od dymu” – zapewnił.

Wolności indywidualne

Kolejnym problemem wspólnot autonomicznych, takich jak Kastylia i León, La Rioja, Wspólnota Walencka i Andaluzja es W jaki sposób będzie kontrolowany zakaz w przestrzeni prywatnej? (takich jak prywatne pojazdy, którymi podróżują dzieci lub kobiety w ciąży), bez naruszania wolności jednostki.

„Właściwe organy muszą jasno określić zakres każdego z nich, zasadniczo w odniesieniu do tego, co ma związek z inspekcją. Musi być jasne, która administracja i który organ odpowiada inspekcji, co musi być jasno uregulowane, gdy „chodzi o o interwencji w sferę prywatną” – powiedział w ubiegłą środę Minister Gospodarki i Finansów oraz rzecznik Rządu Regionalnego Kastylii i León Carlos Fernández. „Naszym celem jest ograniczenie, w miarę możliwości, ograniczeń wolności jednostki” – dodał. on dodał.

Tarasy

Rozszerzenie zakazu palenia na tarasy to kolejny z „gorących punktów” PIT-u. W przypadku zdrowia są to miejsca, w których dowody naukowe potwierdzają, że spożywane jest „bierne palenie” szkodliwe dla zdrowia, ale Jego wytyczenie jest czymś, co „należy wyprowadzić z różnych praw”, a nie z Planu. Przed społecznościami takimi jak Wyspy Kanaryjskie, które całkowicie opowiadają się za zakazem palenia na tarasach, a także w innych miejscach, takich jak wiaty przystankowe, mimo że może to wywołać „postawy sprzeciwu” ze strony branży hotelarsko-gastronomicznej. inni lubią Estremadura, Baleary, Rioja, Madryt czy Galicja którzy się zdecydują samoregulacja poprzez system atrakcyjnych i wysokiej jakości zachęt podatkowych.

Większość zgadza się co do utożsamiania tradycyjnych papierosów z wapowaniem i innymi formami konsumpcji, a niektórzy idą nawet dalej i chcą wprowadzenia zakazu sprzedaży papierosów jednorazowego użytku nieletnim.

source