Home News W pierwszym poważnym przypadku korupcji z funduszami UE 22 osoby zostały aresztowane za oszukanie 600 milionów dolarów we Włoszech

W pierwszym poważnym przypadku korupcji z funduszami UE 22 osoby zostały aresztowane za oszukanie 600 milionów dolarów we Włoszech

0
W pierwszym poważnym przypadku korupcji z funduszami UE 22 osoby zostały aresztowane za oszukanie 600 milionów dolarów we Włoszech

Jak poinformowała Prokuratura Europejska (EPPO) w Wenecji aresztowania 22 osób we Włoszech, Austrii, Słowacji i Rumunii w zakrojonym na szeroką skalę międzynarodowym śledztwie w sprawie domniemanego organizacja przestępcza podejrzana o wyłudzenie 600 mln euro z unijnego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Włoch.

Ośmiu podejrzanych przebywa w areszcie, 14 innych przebywa w areszcie domowym, a księgowy ma zakaz wykonywania zawodu. Przedmiotem przeszukań i konfiskat dowodów były także pomieszczenia podejrzanych i spółek objętych dochodzeniem.

„Na radarze Prokuratury Europejskiej znajduje się stowarzyszenie przestępcze podejrzane o zorganizowanie w latach 2021–2023 oszustwa mającego na celu uzyskanie środków z włoskiego krajowego planu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności (PNRR), będącego częścią mechanizmu odbudowy i zwiększania odporności ( MRR), głównego filaru planu naprawy NextGenerationEU”, twierdzi EPPO.

W 2021 r. członkowie stowarzyszenia przestępczego zwrócili się o otrzymanie bezzwrotne dotacje wspierające cyfryzację, innowacyjność i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w celu rozszerzenia swojej działalności handlowej na rynki zagraniczne.

Podejrzani rzekomo tworzył i deponował fałszywe bilanse przedsiębiorstw aby wykazać, że przedsiębiorstwa były aktywne i rentowne, choć w rzeczywistości Były to fikcyjne i nieaktywne firmy.

Jak EPPO stwierdziła w swoim oświadczeniu, sieć księgowych, usługodawców i notariuszy pomogła podejrzanym w uzyskaniu w ciągu dwóch lat 600 milionów euro w postaci bezzwrotnych środków z włoskiego PNRR. Podejrzani przekazali środki na swoje rachunki bankowe w Austrii, Rumunii i Słowacji zaraz po otrzymaniu zaliczek.

„Podmioty objęte dochodzeniem korzystały z zaawansowanych technologii, takich jak VPN, serwery w chmurze zlokalizowane za granicą, zasoby kryptograficzne i oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, aby dokonywać oszukańczych zachowań oraz ukrywać i chronić nielegalną działalność gospodarczą” – dodaje Prokuratura Europejska.

source