Home News Palestyna prosi o członkostwo w ONZ

Palestyna prosi o członkostwo w ONZ

0
Palestyna prosi o członkostwo w ONZ

Autonomia Palestyńska wznowiła starania o członkostwo w ONZ po nieudanej próbie w 2011 roku

Autonomia Palestyńska (AP) formalnie zwróciła się o przyjęcie jej jako pełnoprawnego członka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Państwo Palestyna ma status obserwatora przy ONZ od 2012 r., ale pełne członkostwo byłoby równoznaczne z uznaniem państwowości palestyńskiej, czemu sprzeciwia się Izrael.

„Dzisiaj Państwo Palestyna, na polecenie przywódców palestyńskich, wysłało list do Sekretarza Generalnego z prośbą o ponowne rozpatrzenie [our] Aplikacja członkowska,” – napisał we wtorek w poście w serwisie X stały wysłannik Autonomii Palestyńskiej przy ONZ, Riyad Mansour.

W osobnym liście do Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa Grupa Arabska, Organizacja Współpracy Islamskiej i Ruch Państw niezaangażowanych poparły prośbę Mansoura.

Pod rządami AP Państwo Palestyna rości sobie suwerenność nad terytorium uważanym za palestyńskie przed wybuchem wojny sześciodniowej w 1967 r. Obejmuje to Gazę, cały Zachodni Brzeg i Wschodnią Jerozolimę. Premier Izraela Benjamin Netanjahu wielokrotnie odrzucał ideę państwowości palestyńskiej i obiecał ją narzucić „pełna izraelska kontrola bezpieczeństwa nad całym obszarem na zachód od Jordanii” który obejmuje wszystkie te regiony.


Planowany izraelski atak zagraża całemu światu arabskiemu – Lidze Arabskiej

Części Zachodniego Brzegu znajdują się już pod pełną izraelską kontrolą wojskową i cywilną, podczas gdy Gazą rządzi Hamas, który uważa AP za nielegalną w uznawaniu Izraela i negocjowaniu z nim.

Wnioski o członkostwo w ONZ muszą zostać zatwierdzone przez Sekretarza Generalnego, zanim zostaną przedstawione 15-osobowej Radzie Bezpieczeństwa ONZ pod głosowanie. AP wystąpiła o członkostwo w 2011 r., jednak wniosek ten nigdy nie został złożony do Rady Bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone – jako jeden z pięciu stałych członków Rady – oświadczyły wówczas, że w przypadku pozytywnego wyniku głosowania skorzystają z prawa weta.

W następnym roku ONZ podniosła status państwa Palestyna z „podmiot obserwator niebędący członkiem” Do „państwo obserwatora niebędącego członkiem”, status posiadany wyłącznie przez nią i Watykan.

Chociaż odnowiony wniosek AP ponownie byłby zagrożony wetem ze strony Stanów Zjednoczonych, Waszyngton zasygnalizował, że jest skłonny zerwać ze swoją zwykłą polityką weta każdej decyzji Rady Bezpieczeństwa, która jest sprzeczna z interesami Izraela. Pod koniec ubiegłego miesiąca Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu i pozwoliły Radzie na przyjęcie rezolucji żądającej natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie.

CZYTAJ WIĘCEJ:
Wielka Brytania stoi w obliczu rosnącej presji w związku ze sprzedażą broni do Izraela

Pomimo ciągłego wsparcia wojskowego Stanów Zjednoczonych dla Izraela wstrzymanie się od głosu uznano za oznakę pogłębiającego się rozłamu między Netanjahu a prezydentem USA Joe Bidenem.

Około 140 państw członkowskich ONZ uznało już Państwo Palestyna.

source