Home Business Nawet jeśli jedna instytucja z tej samej grupy nie wywiąże się ze zobowiązań, pożyczka może zaciągnąć inna instytucja

Nawet jeśli jedna instytucja z tej samej grupy nie wywiąże się ze zobowiązań, pożyczka może zaciągnąć inna instytucja

0
Nawet jeśli jedna instytucja z tej samej grupy nie wywiąże się ze zobowiązań, pożyczka może zaciągnąć inna instytucja

Droga do zaciągnięcia pożyczki przez klientów zalegających ze spłatą jest otwarta. Odtąd, nawet jeśli jedna spółka w grupie biznesowej nie wywiąże się ze zobowiązań, pozostałe spółki w grupie mogą zaciągać pożyczki. Bangladesz Bank wydał w środę zawiadomienie w tej sprawie. Detale

source