Home News Młodzieżowy gang groził, że zabije dziennikarza za złożenie skargi na komisariacie policji

Młodzieżowy gang groził, że zabije dziennikarza za złożenie skargi na komisariacie policji

0
Młodzieżowy gang groził, że zabije dziennikarza za złożenie skargi na komisariacie policji

Członkowie młodzieżowego gangu grozili, że zabiją Al Mamuna, dziennikarza gazety Daily Manabzamin, za złożenie ustnej skargi na członków młodzieżowego gangu na komisariacie policji Baganchra w Jessore’s Sharsha. Wsie Panch Kayba i Baikola w Sharsha upazila przestraszyły się przemocy ze strony młodzieżowych gangów w instytucjach edukacyjnych, różnych herbaciarniach i na skrzyżowaniach. Członkowie gangu Kishore wzięli zakładników mieszkańców wioski, używając rodzimej broni… Szczegóły

source