Home News Kredyty dla rodzin i firm spadają w ciągu jednego roku o 27 542 mln

Kredyty dla rodzin i firm spadają w ciągu jednego roku o 27 542 mln

0
Kredyty dla rodzin i firm spadają w ciągu jednego roku o 27 542 mln

Zaostrzenie warunków kredytowania przez podmioty bankowe oraz zamrożenie popytu na kredyty przez rodziny i firmy oczekujące na lepsze warunki w związku ze zbliżającą się obniżką stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny (EBC) spowodowało zauważalne wycofywanie się z udzielania kredytów wśród tych, którzy tego nie robią nie potrzebują natychmiastowego finansowania, którzy zdecydowali się poczekać w kontekście wciąż naznaczonym napięciami geopolitycznymi, rosnącymi cenami i rosnącymi stopami procentowymi. Kredyty dla rodzin spadły w ujęciu rocznym o 2,1% – do 677 961 mln euro, natomiast dla przedsiębiorstw o ​​1,4% – pozostając na poziomie 919 954 mln euro. W porównaniu do roku poprzedniego kredyt dla rodzin został zmniejszony o 14 512 mln, a dla firm o 13 030 mln, czyli o 27 542 mln mniej.

Zostało to potwierdzone przez Bank Hiszpanii po publikacji danych z lutego w porównaniu do poprzedniego miesiąca, z których wynika, że ​​kredyty dla przedsiębiorstw zmniejszyły się o nieznaczny spadek o 511 mln, 0,06%. Ze swojej strony finansowanie gospodarstw domowych zostało zmniejszone o 0,17% miesięcznie, czyli innymi słowy o 1 090 mln mniej. W portfelu tym znajdują się kredyty konsumpcyjne, które w ujęciu międzyrocznym wzrosły o 3,8% i osiągnęły poziom 98 568 mln, natomiast w ujęciu miesięcznym spadły o 220 mln. Jeśli chodzi o kredyty przeznaczone na zakup lub remont mieszkania, w tym kredyty hipoteczne, spadły one o 2,8% w porównaniu do stycznia 2023 r., do 494 793 mln, choć w ciągu miesiąca wzrosły o 537 mln.

Na tym rynku finansowym widać, że kredyty konsumpcyjne po pandemii kontynuowały tendencję wzrostową, podczas gdy kredyty hipoteczne nadal spadają, mimo że nadal stanowią większość całkowitego zadłużenia, które w zeszłym miesiącu wyniosło 494 157 mln. euro, czyli o 14 280 mln mniej niż rok wcześniej, co oznacza spadek o 2,8%.

Pomimo tego spadku rok do roku, z danych nadzorcy wynika, że ​​kwota, jaką rodziny przeznaczają na dom, w dalszym ciągu pochłania większość ich zadłużenia i nadal wynosi około 73%. Inaczej jest w przypadku finansowania rodziny na cele konsumpcyjne, które wzrosło rok do roku o 3,9% do 98 568 mln euro, podczas gdy kredyty rodzinne na inne cele osiągnęły poziom 81 806 mln euro, czyli 4 027 mln euro rok wcześniej.

W przypadku przedsiębiorstw zachowanie rynku kredytowego kształtowało się podobnie jak gospodarstw domowych, przy czym spadek rok do roku wynikał zarówno ze spadku kredytów dla podmiotów finansowych, jak i dłużnych papierów wartościowych. Z kolei w drugim miesiącu 2024 roku odnotowano wzrost kredytów z zagranicy. W tym kontekście kredyty bankowe od przedsiębiorstw wyniosły 453 083 mln, co oznacza spadek o 4% w porównaniu do tego samego miesiąca 2023 roku, natomiast Wartość zadłużenia ​​spadł o 0,6% do 132 314 mln, a kredyty zagraniczne wzrosły o 2,1% rok do roku, do 334 557 mln.

Natomiast kredyty hipoteczne były produktem, na który w 2023 roku wpłynęło najwięcej reklamacji w Banku Hiszpanii, stanowiąc 30,8% ogółu reklamacji, będąc produktem, na który przypadało najwięcej reklamacji i ze wzrostem o 12,6% w porównaniu do 2022 r. Wynika to jasno z Raportu Instytucjonalnego organizacji za rok 2023, który potwierdza, że ​​podwyżka wynikała z akt, w których zwracano się do podmiotów o zwrot kosztów formalizacyjnych poniesionych przy zaciąganiu kredytów hipotecznych przed wejściem w życie ustawy prawa hipotecznego, „podwyżka związana prawdopodobnie z zamiarem klienta uniknięcia przedawnienia czynności wynikających z orzeczeń sądowych stwierdzających nieważność tej klauzuli”. Drugim najczęściej zgłaszanym incydentem było zaciąganie produktów związanych z tymi kredytami, ponieważ zgodnie z prawem hipotecznym bank oferuje premie za zaciągnięcie określonych produktów, ale nie wymaga ich zaciągania.

source